Bloemenoordplein 42, 5143 TC Waalwijk

Privacy Verklaring

FoneReparatie hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Welke gegevens verzamelen we:

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of het contactformulier op onze website. De gegevens die we kunnen verzamelen, omvatten uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele aanvullende informatie die u verstrekt in uw communicatie met ons.

Waarom verzamelen we deze gegevens:

De verzamelde gegevens worden gebruikt om uw verzoek te verwerken, zoals het plannen van een reparatieafspraak, het beantwoorden van vragen of het verstrekken van informatie over onze diensten.

Hoe gebruiken we uw gegevens:

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. We delen uw informatie niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijk vereist.

Beveiliging van uw gegevens:

FoneReparatie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn:

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met wettelijke vereisten.

Uw rechten:

U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, en u kunt verzoeken om correctie, verwijdering of overdracht van uw gegevens. Neem contact met ons op voor verdere informatie of om uw rechten uit te oefenen.

Contact:

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via contact.

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt. Controleer regelmatig op updates.

Maak een afspraak